Nr postępowania DZ.ZN.341.108.2017

Wykonanie koncepcji układu odwodnienia i zielono-niebieskiej infrastruktury w zlewni rzeki Bogdanki

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 394 465,00 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
1. Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska
„BIPROWODMEL” Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 138
60-577 Poznań
479 700,00
2. Konsorcjum firm:
Sweco Polska Sp. z o.o.
ul. Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznań
i
DHI Polska Sp. z o.o.
ul. Bagno 2/89
00-112 Warszawa
418 200,00
3. Ove Arup & Partners International Limited z siedzibą przy 13 Fitzroy Street, London W1T 4BQ Wielka Brytania
działająca w Polsce, w formie oddziału, pod nazwą Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Inflancka 4
00-189 Warszawa
735 540,00
 
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-12-11