Nr postępowania DZ.IS.341.117.2017

„Wykonywanie prac konserwacyjnych wraz z przeglądem technicznym przy drogowych sygnalizacjach świetlnych”

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Al.-Tel-Com Grzegorz Tietz
os. Kosmonautów 12/56
61-627 Poznań
166 726,50
2 PPHU KOZNAK
Przemysław Kozak
Starkówiec Piątkowski 26A
63-013 Szlachcin
159 823,74
 
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 264 603,75 zł brutto,
 
Data zamieszczenia informacji 2017-12-22