Nr postępowania DZ.IS.341.115.2017

Wykonywanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych (MSR TRAFFIC) na terenie miasta Poznania w latach 2018-2020

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 832 759,20 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1. MSR TRAFFIC Sp. z o.o.
Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym
Wysogotowo, ul. Kamienna 7
62-081 Przeźmierowo
1 009 400,98 12
Data zamieszczenia informacji 2018-01-05