Nr postępowania DZ.IS.341.116.2017

Wykonywanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych (FR-90, FR-93, VTC–99) na terenie miasta Poznania w latach 2018-2020

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 955.267,20 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:

 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Global Traffic Systems sp. z o.o., ul. Szamotulska 67, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo 375.200,12 36
2 Grzegorz Kawka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H. U. TELSAT, ul. J. Dąbskiego 1A, 72-300 Gryfice 859.341,96 36
 
Data zamieszczenia informacji 2018-01-08