Nr postępowania DZ.IS.341.113.2017

Serwis detekcji i konstrukcji wsporczych na terenie miasta Poznania w latach 2018-2020

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:
- część I: 799 869,00 zł
- część II: 799 869,00 zł
- część III: 799 869,00 zł
 
Część I:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Czas zakończenia realizacji od momentu zgłoszenia (godziny)
1. PERFECT ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28C
62-025 Kostrzyn
2 164 478,83 12
2. Zakład Usługowy INSTALTECH Hubert Perz
ul. Wawrzyniaka 5
63-020 Zaniemyśl
892 449,65 48
 
 
Część II:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Czas zakończenia realizacji od momentu zgłoszenia (godziny)
1. PERFECT ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28C
62-025 Kostrzyn
2 125 077,20 12
2. Zakład Usługowy INSTALTECH Hubert Perz
ul. Wawrzyniaka 5
63-020 Zaniemyśl
848 021,11 48
 
 
 
Część III:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Czas zakończenia realizacji od momentu zgłoszenia (godziny)
1. PERFECT ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28C
62-025 Kostrzyn
1 664 983,72 12
2. Zakład Usługowy INSTALTECH Hubert Perz
ul. Wawrzyniaka 5
63-020 Zaniemyśl
932 687,01 48
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2018-01-08