Nr postępowania DZ.TZ.341.01.2018

Wykonanie cięć sanitarnych, korygujących i technicznych w koronach drzew przyulicznych na terenie miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 652.644,00 zł brutto, w tym:
dla części I zamówienia  – 90.887,40 zł brutto
dla części II zamówienia – 91.929,60 zł brutto
dla części III zamówienia  – 81.631,80 zł brutto
dla części IV zamówienia – 102.945,60 zł brutto
dla części V zamówienia  – 121.807,80 zł brutto
dla części VI zamówienia – 163.441,80 zł brutto


W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca Kryterium
Cena brutto (zł)
1 KERRiA Piórkowski sp. j., ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło I 149.206,32
IV 154.732,68
2 Mariusz Rogal prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą PPHU GEOINTECH, Bielawy 12/4, 62-066 Granowo I 116.316,00
II 119.826,00
III 118.260,00
IV 132.138,00
V 148.068,00
VI 263.250,00
3 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład kształtowania Zieleni GARDENS, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska I 181.386,00
II 181.710,00
III 162.972,00
4 Andrzej Misiorny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zielony Serwis-Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58,
89-500 Tuchola
I 132.613,20
IV 167.335,20
5 PW OGRÓD Sp. z o.o., ul. Dworcowa 36, 62-035 Dziećmierowo V 375.321,60
VI 428.284,80
6 Ireneusz Olszanowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład PUH Fagus II, ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów II 132.861,60
III 119.007,36
7 Szymon Grodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. Abies, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina  
I
158.263,20
IV 178.416,0
V 213.872,40
VI 267.753,60
 

 
Data zamieszczenia informacji 2018-01-18