Nr postępowania DZ.IS.341.04.2018

Utrzymanie i konserwacja urządzeń projektu ITS Poznań w latach 2018-202

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 594 739,44 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Czas usunięcia awarii urządzeń WIM (godziny)
Kryterium III
Okres gwarancji jakości (miesiące)
1. Neurosoft Sp. z o.o.
ul. Życzliwa 8
53-030 Wrocław
594 735,75  
48
30
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2018-02-08