Nr postępowania DZ.TBU.341.85.2016

Roboty budowlane w granicach strefy płatnego parkowania w ul. Długosza
w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 635.972,37 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
1 Konsorcjum firm w składzie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp. k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (partner) 422.073,13 72 miesiące
2 Drobud sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 428.988,54 72 miesiące
3 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 474.556,29 72 miesiące
4 Budownictwo Drogowe KRUG sp. z o.o. sp.k., Rabowice, ul. Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz 406.830,24 72 miesiące
5 Konsorcjum firm: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (partner) 434.508,74 72 miesiące
6 Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek 389.670,36 72 miesiące
7 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 392, 61-441 Poznań 395.376,24 72 miesiące
 
Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
 
Data zamieszczenia informacji 2016-11-14