Nr postępowania DZ.EL.341.84.2016

Dostawa mebli biurowych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 135.300,00 PLN brutto, w tym:
dla części I  zamówienia – 34.911,41 PLN brutto;  
dla części II zamówienia – 67.703,82 PLN brutto;
dla części III zamówienia – 15.780,12 PLN brutto;
dla części IV zamówienia – 16.684,01 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części zamówienia Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
1 Biuro Koncept meble i wnętrza biurowe, Aleje Marcinkowskiego 12, 63-600 Kępno Część II 88.834,52 84
Część III 16.022,31 84
Część IV 24.600,03 84
2 Mikomax Poznań Sp. z o.o.,
ul. Obornicka 245, 60-693 Poznań
Część II 60.118,71 84
Część III 14.242,17 84
3 Kinnarps Polska Sp. z o.o.,
ul. Puławska 354/356,
02-819 Warszawa
Część I 40.372,27 60
Część II 66.186,07 60
Część III 15.780,12 60
Część IV 18.779,88 60
4 Tronus Polska Sp. z o.o.,
ul. Ordona 2A, 01-237 Poznań
Część I 70.748,37 48
Część II 75.419,91 48
Część III 16.898,97 48
Część IV 48.778,11 48
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2016-11-15