Nr postępowania DZ.TBU.341.86.2016

Roboty budowlane w granicach strefy płatnego parkowania ul. Prusa
w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 382.269,67 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 392, 61-441 Poznań
252.055,13 72 miesiące
2 BRUKPOL sp. z o.o.,
Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 
239.220,28 72 miesiące
3 Konsorcjum firm w składzie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp. k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (partner) 293.528,20 72 miesiące
4 Konsorcjum firm: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS , ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (partner) 268.842,82 72 miesiące
5 DROBUD sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznan 247.554,14 72 miesiące
6 Budownictwo Drogowe KRUG sp. z o.o. sp.k., Rabowice, ul. Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz 236.480,06 72 miesiące
 
Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-11-18