Nr postępowania DZ.TBU.341.87.2016

Roboty budowlane w strefie płatnego parkowania w ul. Galla Anonima oraz w ul. Przybyszewskiego w Poznaniu.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 484.082,73 PLN brutto, tym:
- Część I – Wykonanie robót budowlanych w granicach strefy płatnego parkowania w ul. Galla Anonima (odc. Polna – Kadłubka; obustronnie) – 272.972,50 zł;
- Część II – Wykonanie robót budowlanych w granicach strefy płatnego parkowania w ul. Przybyszewskiego (odc. Bukowska – Szamarzewskiego; strona wschodnia) – 211.155,23 zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
1 Budownictwo Drogowe KRUG
Sp. z o.o., Sp. k., ul. Świerkowa 48,
62-020 Swarzędz
Część I 179.450,11 72 miesiące
Część II 136.699,94 72 miesiące
2 Brukpol Sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81 c, 63-820 Piaski Część I 165.756,95 72 miesiące
Część II 117.552,05 72 miesiące
3 Drobud sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań
Część I 176.080,31 72 miesiące
Część II 138.239,90 72 miesiące
4 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
Część I 178.280,12 72 miesiące
Część II 128.341,35 72 miesiące
5 Konsorcjum firm: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o., Sp.k., ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM Sp. z o.o.,
ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (członek konsorcjum)
Część I 235.631,67 72 miesiące
Część II 176.532,05 72 miesiące
6 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 392,
61-441 Poznań
Część I 173.104,04 72 miesiące
Część II 124.831,05 72 miesiące
7 Krystyna Michałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych,
ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek
Część I 163.451,21 72 miesiące
8 Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL,
ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn,
62-010 Pobiedziska
Część I 178.626,01 72 miesiące
Część II 141.349,48 72 miesiące
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2016-11-21