Nr postępowania DZ.TZ.341.92.2016

Wykonanie cięć koron drzew przyulicznych na terenie miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 827.722,80 PLN brutto, w tym:
dla części I  zamówienia – 165.337,20 PLN brutto;  
dla części II zamówienia – 99.187,20 PLN brutto;
dla części III zamówienia – 108.280,80 PLN brutto;
dla części IV zamówienia – 80.427,60 PLN brutto;
dla części V zamówienia - 193.579,20 PLN brutto;
dla części VI zamówienia - 180.910,80 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium
Cena brutto (zł)
1 KERRIA Piórkowski sp.j., ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło Część II 101.541,60
Część III 105.391,80
Część IV 77.905,80
Część VI 182.336,40
2 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska Część I 211.140,00
Część II 120.744,00
Część III 133.974,00
Część IV 99.576,00
Część V 231.498,00
Część VI 181.170,00
3 Andrzej Misiorny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zielony-Serwis – Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58, 62-280 Kiszkowo Część I 175.435,20
Część II 99.705,60
4 Szymon Grodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU Abies, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina Część I 223.689,60
Część II 101.206,80
Część IV 112.125,60
5 Ireneusz Olszanowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład PUH „FAGUS” II, ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów Część I 184.248,00
Część V 180.900,00
6 Mariusz Rogal prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU GEOINTECH, Bielawy 12/4, 62-066 Granowo Część III 161.859,60
 
Data zamieszczenia informacji 2016-11-28