Nr postępowania DZ.RS.341.89.2016

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Obornicka, Hulewiczów, Drwęskiego w Poznaniu.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 356.007,40 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
1 Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo 325.728,70 48
2 PERFECT ELECTRO Sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn
295.209,57 48
3 DUCTUS Sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3,
63-400 Ostrów Wielkopolski
359.515,41 48
 

Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.

 
Data zamieszczenia informacji 2016-12-02