Nr postępowania DZ.RS.341.94.2016

Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Matyi-Wierzbięcice w Poznaniu o przejście dla pieszych po zachodniej stronie skrzyżowania w formule „zaprojektuj i wybuduj””

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 369.000,00 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 SEM Zaklad Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca 495.000,00 48
2 PERFECT ELECTRO Sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn
424.965,00 48
 

Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
Data zamieszczenia informacji 2016-12-08