Nr postępowania DZ.TBU.341.95.2016

Roboty budowlane w granicach strefy płatnego parkowania w ul. Słowackiego w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 621.307,44 PLN brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
1 Drobud sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 339.812,69 72 miesiące
2 Konsorcjum firm: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum)  oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń 390.945,91 72 miesiące
3 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 326.928,16 72 miesiące
4 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUH BUD-BRUK, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń 353.626,35 72 miesiące
5 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rat-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 360.717,24 72 miesiące
6 Michał Siejek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BAT-POL, os. Jana III Sobieskiego 4/5, 60-688 Poznań 401.498,52 72 miesiące
7 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 392, 61-441 Poznań 336.558,87 72 miesiące
8 Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska 368.988,34 72 miesiące
 
Warunki płatności zgodne z określonymi w SIWZ.
 
Data zamieszczenia informacji 2016-12-09