Nr postępowania DZ.RP.341.105.2016

Usługa polegająca na działaniach interwencyjnych w przypadku prób włamania do automatów parkingowych zgłoszonych przez system, wyjmowaniu bilonu z automatów i konwojowaniu wartości pieniężnych

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 119.166,67 PLN brutto,

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
1 USI Spółdzielnia Wielobranżowa w Poznaniu, ul. Kramarska 17, 61-765 Poznań 124.030,00
2 Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER sp. z o.o., Al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań 123.360,00
 
Data zamieszczenia informacji 2017-01-04