Nr postępowania DZ.TZ.341.104.2016

Trzyletnia bieżąca pielęgnacja zieleni założonej w latach 2003 – 2016 oraz interwencyjna pielęgnacja pozostałych drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Poznania.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 10 526 117,83 zł brutto, w tym na:
Część I –       507 302,03 zł;
Część II –     843 856,71 zł;
Część III –    687 683,85 zł;
Część IV –    265 446,06 zł;
Część V –     466 232,76 zł;
Część VI –    363 123,66 zł;
Część VII –  1 213 362,51 zł;
Część VIII –   331 637,97 zł;
Część IX –     504 803,01 zł;
Część X   –    539 700,30 zł;
Część XI  –    363 946,32 zł;
Część XII –    767 839,16 zł;
Część XIII –   524 537,31 zł;
Część XIV –   721 654,23 zł;
Część XV –    405 290,64 zł;
Część XVI –   226 915,98 zł;
Część XVII –  660 833,64 zł;
Część XVIII – 612 198,66 zł;
Część XIX –   519 753,03zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Aldona Szkudlarek-Lipowy prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą OGRÓD-PROJEKT, ul. Paderewskiego 46A, 62-020 Swarzędz VIII – Rejon 3B 747.652,29
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: KDS Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań i Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1,
61-249 Poznań
IV – Rejon 2A 813.978,72
VI – Rejon 2C 1.398.076,20
XVI – Rejon 5B 596.273,40
XIX – Rejon 6C 1.096.011,00
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Kamil Lenarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGRO Zieleń,
os. Przemysława 13B/10, 61-064 Poznań
i Renata Jarzyniewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GORDON GARDEN Architektura Krajobrazu, ul. Garbatka 23, 64-610 Rogoźno
IV – Rejon 2A 329.191,77
V – Rejon 2B 337.721,40
VI – Rejon 2C 279.680,04
VIII – Rejon 3B 329.835,24
4 Andrzej Piętowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „AGRO-LAS SERWIS”,
ul. L.Staffa 10, 60-194 Poznań
XI – Rejon 4B 967.128,66
5 Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „MAGARD”
ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań
I – Rejon 1A 687.602,67
II – Rejon 1B 720.579,18
III – Rejon 1C 526.058,97
VII – Rejon 3A 927.578,25
IX – Rejon 3C 805.013,64
XII – Rejon 4C 799.099,50
XIII – Rejon 4D 729.533,46
XIV – Rejon 4E 874.308,63
XVII – Rejon 6A 622.627,83
XVIII – Rejon 6B 340.179,84
6 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska I – Rejon 1A 617.189,22
VII – Rejon 3A 1.359.282,39
IX – Rejon 3C 715.502,16
X – Rejon 4A 650.405,04
XI – Rejon 4B 483.405,72
XII – Rejon 4C 723.357,66
XIII-  Rejon 4D 614.846,28
XIV – Rejon 4E 762.216,81
7 Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych,
ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań
XV – Rejon 5A 576.794,52
8 GreenQL sp. z o.o., ul. Norwida 15/32,
60-867 Poznań
V – Rejon 2B 534.885,84
IX – Rejon 3C 709.678,26
 
Data zamieszczenia informacji 2017-02-02