Nr postępowania DZ.EL.341.05.2017

Dostawa znaków drogowych w roku 2017

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 280.000,00 zł

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG” sp. z o.o., Ługów 18, 66-200 Świebodzin 286.172,42
2 WIMED sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów 319.288,94
3 TIOMAN sp. z o.o. sp.k., Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice 361.355,55
4 Jerzy Dominik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JD INŻYNIERIA RUCHU, ul. Sienkiewicza 45, 05-220 Zielonka 373.185,08
5 GZD sp. z o.o. sp.k., ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo k/Olsztyna 329.806,05
6 „RAWBUD”–Rawicz Sp. z o.o., ul. Śląska 88, Masłowo, 63-900 Rawicz 362.130,45
7 ERPLAST sp. z o.o., ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz 327.844,20
 
Data zamieszczenia informacji 2017-02-23