Nr postępowania DZ.TO.341.07.2017

Serwis i konserwacja urządzeń
i instalacji branży sanitarnej w przejściu podziemnym Kaponiera w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 244.770,00 zł

W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez następującego Wykonawcę:


 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 RAWENT Sp. z o.o., Sp.k., ul. Skawińska 33, 61-333 Poznań 197.046,00
Data zamieszczenia informacji 2017-03-03