Nr postępowania DZ.EL.341.08.2017

Dostawa słupków drogowych.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 350.427,00 PLN brutto, tym:
- Część I – Dostawa słupków do znaków i luster z rur stalowych ocynkowanych – 152.274,00 zł;
- Część II – Dostawa słupków żeliwnych ozdobnych, łańcuszkowych wraz z łańcuszkiem ozdobnym i słupków oporowych – 198.153,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Agnieszka Kot prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą APREMO BIS, ul. Stawska 160,
08-530 Dęblin
Część 2 184.438,50
2 GC Metal Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań Część 1 150.269,10
Część 2 182.236,80
3 Wimed Sp. z o.o.,
ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów
Część 1 180.588,60
4 Zakład Produkcji Elementów Drogowych s.c. E. W. Woźniak,
ul. Staszica 12, 64-600 Oborniki
Część 1 208.731,00
5 Andrzej Dolny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Z.P.H.U. DOLBET, ul. Błonie 35,
64-730 Wieleń
Część 2 197.107,50
6 Nobeso Małgorzata, Jerzy Trzęsala Sp.j., ul. Żółkiewskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski Część 1 422.320,50
7 Tioman Sp. z o.o., Sp. k., Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice Część 1 190.256,40
 
Data zamieszczenia informacji 2017-03-13