Nr postępowania DZ.RO.341.11.2017

Wprowadzenie strefy uspokojenia ruchu w Poznaniu – Etap II

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1.124.281,00 zł

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości dot. sygnalizacji świetlnej (miesiące)
Kryterium III
Okres gwarancji jakości dot. oznakowania pionowego (lata)
1 PERFECT ELECTRO Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn 878.310,52 48 12,5
2 ROTOMAT Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław 858.619,30 48 15
3 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca 1.180.800,00 48 15
4 DUCTUS sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wlkp. 941.737,11 48 15
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-03-13