Nr postępowania DZ.TZ.341.15.2017

Roczna bieżąca pielęgnacja zieleni założonej w latach 2003 - 2016 oraz interwencyjna pielęgnacja pozostałych drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 442.652,23 zł brutto, w tym na:
Część I –     75.638,66zł;
Część II –    177.395,65 zł;
Część III - 189.618,95 zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Kamil Lenarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGRO Zieleń,
os. Przemysława 13B/10, 61-064 Poznań
i Renata Jarzyniewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GORDON GARDEN Architektura Krajobrazu, Garbatka 23, 64-610 Rogoźno
Część III 208.339,56
2 Garte sp. z o.o., sp.k, ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz Część II 166.991,98
Część III 198.023,94
3 Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „MAGARD”
ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań
Część II 169.388,69
Część III 220.306,56
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1,
61-249 Poznań i KDS Sp. z o.o.,
ul. Północna 1, 61-719 Poznań
Część I 105.092,10
Część II 288.516,06
Część III 215.822,34
 
Data zamieszczenia informacji 2017-03-23