Nr postępowania DZ.TI.341.03.2017

Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w 2017 roku

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 8.500.000,00 zł brutto, w tym na:
Część I – 2.010.000,00 zł;
Część II – 912.000,00 zł;
Część III - 928.000,00 zł;
Część IV - 837.000,00 zł;
Część V - 1.275.000,00 zł;
Część VI - 1.485.000,00 zł;
Część VII - 1.053.000,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: FBSerwis S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki Część IV 852.527,16
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia: Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań Część I 2.008.810,80
Część II 911.234,88
Część IV 1.003.687,20
3 Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Komunalnych SAN-EKO, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań Część IV 972.047,52
Część VII 1.095.118,92
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Część II 1.105.833,60
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Część III 1.027.166,40
6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Część V 1.456.056,00
7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Część VI 1.570.838,40
8 REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań Część V 1.284.215,04
Część VII 1.193.880,60
Data zamieszczenia informacji 2017-03-27