Nr postępowania DZ.IS.341.12.2017

Wykonanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych (MSR Traffic oraz GT Systems) na terenie miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 492.000,00 zł brutto, w tym na:
Część I – 246.000,00 zł;
Część II – 246.000,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
1 MSRTRAFFIC Sp. z o.o., Wysogotowo, ul. Kamienna 7, 62-081 Przeźmierowo Część I 252.843,23 12 miesięcy
2 Global Traffic Systems sp. z o.o.,  Szamotulska 67, 62-081   Baranowo Część II      197.454,36 36 miesięcy
3 IT&ITS Engineering sp. z o.o., ul. Leśna 13, 62-080 Jankowice Część II 297.270,09 36 miesięcy
 
  
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-03-31