Nr postępowania DZ.TO.341.17.2017

Remont balustrad mostu Teatralnego wschodniego i zachodniego w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 318.570,00 zł

W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez następującego Wykonawcę:


 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 "Mosty Poznań" Sp. z o.o., ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań 419.146,51
Data zamieszczenia informacji 2017-04-07