Nr postępowania DZ.IS.341.16.2017

Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na wybranych skrzyżowaniach na terenie miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 397.090,46 zł brutto, w tym na:
Część I – 55.163,78 zł;
Część II – 222.898,73 zł.
Część III – 119.027,95 zł


W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca Część III 135.300,00 48 miesięcy
2 PERFECT ELEKTRO sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn Część I     85.387,02 48 miesięcy
Część II 236.054,85 48 miesięcy
Część III 148.739,78 48 miesięcy
3 Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH sp. z o.o., Cielimowo, ul. Kasztanowa 18, 62-220 Niechanowo Część I 92.338,31 48 miesięcy
Część II 220.683,01 48 miesięcy
Część III 143.145,58 48 miesięcy
Data zamieszczenia informacji 2017-04-12