Nr postępowania DZ.TI.341.21.2017

Dostawa koszy na odpady w roku 2017

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 165.189,00 zł brutto, w tym na:
Część I – 46.125,00 zł;
Część II – 119.064,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 „AKPOL PLUS” s.c. Karol Andrzejewski, Norbert Andrzejewski, ul. Bukowska 7, 62-060 Stęszew Część I 127.920,00 48
2 Jacek Owczarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „SOLID”,
Soczówki 101, 26-330 Żarnów
Część I 46.125,00 48
3 INVESTIM S.A.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Część II 111.684,00 48
4 Przedsiębiorstwo ALBERTS Sp. z o.o.
ul. Leszczyńska 4f, 64-113 Osieczna
Część I 119.925,00 48
5 ARCHISPAW Sp. z o.o.,
ul. Dąbrowskiego 31, 32-540 Trzebinia
Część I 118.080,00 48
6 Stanisław Kęsek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „KĘSBET”,
ul. Wolności 28a, 48-231 Lubrza
Część II 51.475,50 48
7 FULCO TECH Sp. z o.o.
ul. Portowa 16j, 44-100 Gliwice
 
Część I 80.836,83 48
Część II 272.828,76 48
8 METALEX Sp. z.o.o.
ul. Paderewskiego 41, 33-300 Nowy Sącz
Część I 55.165,50 48
9 Kazimierz Doleciński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ZKTZ DOL-EK,
ul. Sióstr Służebniczek 17, 33-100 Tarnów
Część I 179.580,00 -----
10 „MABUD” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
ul. Odlewnicza 9, 26-200 Końskie
Część I 45.202,50 48
11 PPH „SKATOM” Sp. z o.o.
ul. Staszica 47, 73-130 Dobrzany
Część I 51.660,00 48
12. Małgorzata Jania prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ASKLEPIOS
ul. Przyjaciół Żołnierza 120, 71-670 Szczecin
Część I 25.830,00 36
Część II 176.136,00 36
Data zamieszczenia informacji 2017-04-26