Nr postępowania DZ.TBU.341.25.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Nowina w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 201.364,69 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Sebastian Zwierzyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bruk-Bau, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, 61-678 Poznań 138.370,76 60
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 125.081,66 72
3 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 126.514,49 72
4 Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-Bud-Trans”,
ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń
143.125,88 72
5 Michał Napierała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy Napierała, ul. Tęczowa 4, Kobylniki, 62-090 Rokietnica 134.811,30 72
6 DROBUD Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań
121.563,50 72
7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań i  Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
157.860,17 72
Data zamieszczenia informacji 2017-05-10