Nr postępowania DZ.TO.341.31.2017

Serwis i konserwacja urządzeń i instalacji branży sanitarnej w przejściu podziemnym Kaponiera w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 179.905,95 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
1 Hanna Grzybowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Rawent Serwis, ul. Skawińska 33, 61-333 Poznań 179.500,00
Data zamieszczenia informacji 2017-05-12