Nr postępowania DZ.TI.341.30.2017

Mycie ciśnieniowe wybranych chodników śródmieścia Poznania w 2017r.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 320.000,00 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Jarosław Żentkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Galeria Czystości, al. Poznańska 70, 64-920 Piła 365.310,00
2 Tomasz Andrzejewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TOMAX-Q, ul. Głuszyna 209 m 1, 61-329 Poznań 299.997,00
3 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JAWI” Sp. z o.o., ul. Boranta 6, 61-608 Poznań 309.960,00
Data zamieszczenia informacji 2017-05-15