Nr postępowania DZ.TBU.341.32.2017

Budowa ul. Anieli Tułodzieckiej w Poznaniu - etap 2

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań 1.103.960,51 72
2 Drobud sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 774.051,44 72
3  BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 857.974,20 72
4 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 689.798,49 72
5 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo 879.965,38 72
6 Konsorcjum firm w składzie: Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań oraz Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
809.740,48 72
Data zamieszczenia informacji 2017-05-29