Nr postępowania DZ.RR.341.27.2017

Wprowadzenie kontraruchu rowerowego na wybranych ulicach jednokierunkowych w dzielnicy św. Łazarz w Poznaniu

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości
(w latach)
1 GZD sp. z o.o., sp.k.
ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo
294.097,22 15
2 Konsorcjum firm:
ROTOMAT sp. z o.o.,
ul. Stabłowiecka 134, 56-062 Wrocław
DUCTUS sp. z o.o.
ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski
595.475,34 10
Data zamieszczenia informacji 2017-05-22