Nr postępowania DZ.IS.341.28.2017

Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Garbary - Estkowskiego w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 198.960,07 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak Stefan Maćkowiak sp. j. 364.913,33 48
2 Perfect Electro sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn 345.013,04 48
3  Energo-Tech sp. z o.o., Cielimowo, ul. Kasztanowa 18, 62-220 Niechanowo 358.937,09 48
Data zamieszczenia informacji 2017-05-31