Nr postępowania DZ.TBU.341.35.2017

Przebudowa chodnika po stronie zachodniej i wyznaczenie miejsc do parkowania po stronie wschodniej w ul. Zagonowej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 350.000,00 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 RDR sp. z o.o., ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 273.159,62 72
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań 394.773,47 72
3 Konsorcjum firm w składzie: Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań oraz Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
269.440,18 72
4  BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 338.481,81 72
5 Michał Napierała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy, ul. Tęczowa 4, Kobylniki, 62-090 Rokietnica 260.552,72 72
Data zamieszczenia informacji 2017-06-05