Nr postępowania DZ.IS.341.33.2017

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ulicach Kazimierza Wielkiego i Mostowej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 212.010,87 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
1 GZD sp. z o.o. sp.k., ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo. 523.956,51 48
2 Perfect Electro sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn 242.691,30 48
3  ROTOMAT sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław 256.701,00 48
Data zamieszczenia informacji 2017-06-12