Nr postępowania DZ.IS.341.36.2017

Wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach detekcyjnych i sygnalizacyjnych oraz przy instalacjach kablowych i konstrukcjach wsporczych na terenie miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 800.000,00 zł brutto, w tym:
- dla części 1 obszar zachodni: 266.666,66 zł brutto;
- dla części 2 obszar północny: 266.666,66 zł brutto;
- dla części 3 obszar wschodni: 266.666,66 zł brutto.
W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez Wykonawcę:
 
Numer oferty Część zamówienia, o którą ubiega się wykonawca Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Czas zakończenia realizacji zlecenia (godzin)
1  Część 3 obszar zachodni Perfect Electro sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn 199.547,21 48


 
Data zamieszczenia informacji 2017-06-13