Nr postępowania DZ.TO.341.40.2017

Wymiana dylatacji mostu Lecha w Poznaniu - nitka południowa

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 640.013,28 zł brutto.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym
(ilość dni kalendarzowych)
1 TARCOPOL sp. z o.o., ul. Składowa 16, 27-200 Starachowice; Oddział Wrocław, ul. Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław 590.423,15 60 22
Data zamieszczenia informacji 2017-06-19