Nr postępowania DZ.TBU.341.41.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Masztalarskiej w Poznaniu

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 205 977,05 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowe
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 275 866,18 zł 72 Beton o parametrach C 12/15
Data zamieszczenia informacji 2017-06-21