Nr postępowania DZ.TBU.341.43.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. 28 Czerwca 1956r. w Poznaniu

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 172.395,00 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowe
1 RDR Sp. z o.o.,
ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak
154.327,37 zł 72 Beton o parametrach
C 12/15
Data zamieszczenia informacji 2017-07-10