Nr postępowania DZ.TBU.341.42.2017

„Rozbudowa ul. Czarna Rola w Poznaniu na odcinku od ul. Pasterskiej
do ul. Naramowickiej”

 Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 780 000,00 zł brutto
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Czasokres wykonania robót budowlanych (dni)
1. RBD System Sp. z o.o.
ul. Głowna 18K
62-023 Borówiec
676 259,02 zl 72 75
2. Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392
61-441 Poznań
 
BUDROMEL Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Św. Wojciech 10/11
61-749 Poznań
2 342 729,40 zł 72 147
3. Konsorcjum firm:
INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Feliksa Nowowiejskiego 4
64-000 Kościan
 
INFRAKOM Sp. z o.o.
ul. Feliksa Nowowiejskiego 4
64-000 Kościan
812 862,22 zł 72 75
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-07-10