Nr postępowania DZ.IS.341.46.2017

Inwentaryzacja i przegląd kanalizacji kablowej wraz z konserwacją studni w tych kanałach

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 300.000,00 zł brutto

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Hubert Perz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy INSTALTECH, ul. Wawrzyniaka 5, 63-020 Zaniemyśl 479.700,00


 
Data zamieszczenia informacji 2017-07-10