Nr postępowania DZ.EL.341.47.2017

Przechowywanie pojazdów zgodnie z art. 130A ustawy Prawo o ruchu drogowym

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 949.000,00 zł brutto

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Konsorcjum firm w składzie:

- Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych POLHOL Pomoc Drogowa, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań;

- Marian Chara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-CHARA Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań;

- Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PERS, ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las
20.460,00


 
Data zamieszczenia informacji 2017-07-14