Nr postępowania DZ.TBU.341.45.2017

Przebudowa ul. Brzechwy w zakresie remontu chodnika i ścieżki rowerowej Etap I na odcinku od ul. J. Tuwima do przystanku autobusowego przy ul. Maklakiewicza

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 240 000,00 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392
61-441 Poznań
362 044,30 zł 72
2 BRUKPOL Sp. z o.o.
Strzelce Wielkie 81c
63-820 Piaski
400 117,28 zł 72
3 Dariusz Białobrzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa
os. Kazimierza Wielkiego 14a/1
62-200 Gniezno
549 999,90 zł 72
4 RDR Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 7
62-004 Czerwonak
373 020,13 zł 72
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-07-17