Nr postępowania DZ.TBU.341.49.2017

Wymiana nawierzchni chodnika w strefie płatnego parkowania ul. Matejki

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 287 957,00 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Parametry betonu podbudowy betonowej
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392
61-441 Poznań
317 644,43 zł 72  
 
C 12/15
2 Dariusz Białobrzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa
os. Kazimierza Wielkiego 14a/1
62-200 Gniezno
489 109,07 zł 72  
 
C 12/15
Data zamieszczenia informacji 2017-07-19