Nr postępowania DZ.TBU.341.50.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Lubeckiego w Poznaniu

Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę: 166.874,00 zł brutto.
W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowe
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 182.205,44 zł 72 Beton o parametrach C 12/15
2 Stanisław jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 238.445,65 72 Beton o parametrach C 12/15
3 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 197.636,15 72 Beton o parametrach C 12/15
Data zamieszczenia informacji 2017-07-21