Nr postępowania DZ.TBU.341.51.2017

Przebudowa ul. Dolna Wilda w Poznaniu na odcinku od ul. 28 Czerwca do ul. Czechosłowackiej w zakresie adaptacji drogi eksploatacyjnej na ciąg pieszo-rowerowy Etap 1a, 2 i 3.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 910 321,00 zł brutto.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Czasokres wykonania robót budowlanych (dni)
1. KONSORCJUM FIRM:
SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.
ul. Podgórna 6
62-051 Łęczyca
 
Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-Bud-Trans
ul. 3 Maja 10
62-030 Luboń
 
996 030,42 zł 72 55
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-07-24