Nr postępowania DZ.TZ.341.55.2017

Wycinka drzew z pasów drogowych miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 177.552,00 zł brutto, w tym:
Dla części I zamówienia – Nowe Miasto – 141.966,00 zł brutto,
Dla części II zamówienia - Jeżyce i Grunwald – 35.586,00 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Kerria Piórkowski sp. j., ul. Żeromskiego 80, 62-6600 Koło Część II 50.427,30
2 Mariusz Rogal prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU Geointech Bielawy 12/4, 62-066 Granowo Część I 97.770,24
Część II 35.532,00
3 PW OGRÓD sp. z o.o., ul. Skórzewska 23, 62-081 Wysogotowo Część I 137.214,00
Część II 32.842,80


 
Data zamieszczenia informacji 2017-07-24