Nr postępowania DZ.IS.341.52.2017

Wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach detekcyjnych i sygnalizacyjnych oraz przy instalacjach kablowych i konstrukcjach wsporczych na terenie miasta Poznania

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 600.321,80 zł brutto, w tym:
- dla części 1 obszar zachodni: 300.160,90 zł brutto;
- dla części 2 obszar północny: 300.160,90 zł brutto;
 W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Część zamówienia, o którą ubiega się wykonawca Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Czas zakończenia realizacji zlecenia (godzin)
1  Część 1 obszar zachodni Perfect Electro sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn 259.411,37 48
2 Część 2 obszar północny Perfect Electro sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn 254.721,87 48


 
Data zamieszczenia informacji 2017-07-24