Nr postępowania DZ.TBU.341.48.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Krzesiny w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę: 138.676,00 zł brutto.
W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowe
1 RDR sp. z o.o., ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 162.232,13 72 Beton o parametrach C 12/15
2 Grzegorz Gajdziński prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych GRENKOP Sarbicko 73, 62-740 Tuliszków 192.738,11 72 Beton o parametrach C 12/15
3 Dariusz Białobrzycki Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa os. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno 199.950,15 72 Beton o parametrach C 12/15
4 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo 149.288,64 72 Beton o parametrach C 12/15
5 Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 167.004,41 72 Beton o parametrach C 12/15
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-07-25