Nr postępowania DZ.IS.341.53.2017

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu związanej z budową buspasa w ciągu ulic Garbary i Droga Dębińska w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1.205.566,32 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
1 Perfect Electro sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 28c,
62-025 Kostrzyn
1.200.590,70 48
2  SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.,
ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca
1.353.000,00 48
Data zamieszczenia informacji 2017-07-31